Smått og Stort

Blodgiving etter akupunktur:

Forskriften for blodgivning etter bruk av nålestikk er endret fom 28.11.14 :

Det er nå ikke mulig å gi blod dersom man har fått akupunktur - også øreakupunktur - siste 6 mnd. utført av andre enn autorisert helsepersonell.

Du kan lese mer her:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-transfusjonstjenesten-i-norge