SABORG

NKM er medlem av Sammenslutningen Av Alternative Behandlerorganisasjoner. SABORG er en sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner som jobber for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres først og fremst ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, faglig utvikling og utdanning.

SABORG ble stiftet 3. november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene (Ot.prp.27 2002-2003). Formålet med organisasjonen er å utvikle området alternativ behandling gjennom samarbeid mellom helsemyndigheter og utøverorganisasjoner. Sekretariatet gir helsemyndighetene mulighet til å kommunisere med utøverorganisasjoner gjennom ett felles organ.

Medlemmene i SABORG er utøverorganisasjoner for alternative behandlere. Sammenslutningen er åpen for alle behandlerorganisasjoner som har medlemmer som opererer innenfor virkeområdet til Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Lov om alternativ behandling av sykdom mv. trådte i kraft 01.01.04, og erstattet den gamle "Kvakksalverloven". I forbindelse med ny lov er det opprettet et frivillig register for utøvere av alternativ behandling under Brønnøysundregistrene. Registeret gjør det mulig å søke etter utøvere av ulike alternative behandlingsformer som tilfredsstiller nærmere bestemte krav. Registeret er hjemlet i Lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 3, og reguleres i Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Les mer på: www.saborg.no

Invitasjon til Seminar 26. september
Arbeidsdokument fra Dialogmøte 2014 - I