Registeret For Eksepsjonelle Sykdomsforløp

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) er et skandinavisk register med opplysninger fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp som knyttes til bruk av alternativ behandling.

Hvem ønsker vi å komme i kontakt med?
Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som selv mener de har opplevd et uvanlig sykdomsforløp som de knytter til bruk av alternative behandlingsmetoder. Sykdomsforløpet kan ha vært uvanlig godt eller uvanlig dårlig.

Med "eksepsjonelt gode sykdomsforløp" mener vi at pasienten opplever å bli frisk eller symptomfri, eller at symptomene blir svakere og/eller færre. Med "eksepsjonelt dårlige sykdomsforløp" mener vi at pasienten opplever at symptomene blir sterkere og/eller flere.

Dersom du som pasient, pårørende eller behandler ønsker å fortelle om et uvanlig sykdomsforløp, kan du kontakte NAFKAM per telefon, brev, e-post eller benytte kontaktskjemaet på NAFKAMs nettside der du kort sier noe om hvilken sykdom det gjelder og hvilke resultater som er oppnådd ved bruk av alternativ behandling. Dersom det ikke er pasienten selv som tar kontakt, må den som kontakter NAFKAM ha pasientens tillatelse til å formidle kontaktinformasjon til NAFKAM. Daglig leder for Register for eksepsjonelle sykdomsforløp foretar så en vurdering av om kriteriene for deltakelse i registeret er oppfylt. Eventuelt innhentes mer informasjon for å kunne avgjøre dette. Som regel skjer det ved at daglig leder ringer til den som har tatt kontakt.

All informasjon er taushetsbelagt og skriftlig materiale oppbevares nedlåst.

Kontaktskjema RESF