Elektrisk Korrigering Av Sykdomsfremkallende Energier

RECTIFY betyr å korrigere, medisinere, jevne ut, gjøre bedre eller i det kvantemedisinske tilfellet: å bringe til bedre helse.
Det finnes et stort antall ulike elektriske energier eller signaler i den menneskelige kroppen. Mange av disse signalene overensstemmer med god helse og en frisk kropp. Disse er de harmoniske signalene i kroppen, og disse virker som stabilisering av nettopp den gode helsen.

Vi omtaler gjerne dette som den uhindrede energiflyten i kroppen. "T he ease of life"
Når en sykdomsfremkallende faktor inntar kroppen er dette en disharmonisk energi, eller den skaper en disharmonisk energi. Disharmoniske energier ledsager all sykdom. Men dette gir oss et tidlig forvarsel av sykdommen og gir oss også en god mulighet for å korrigere situasjonen. Jo tidligere vi oppdager og korrigerer disse villfarende og avvikende disharmoniske signalene, jo mer sykdom kan vi hindre fra å bli fremskreden.

Kvantemedisinsk behandling har til hensikt å korrigere disharmoniske signaler og gjenopprette helsen.