Handlingsplan 2014

1. Lokale faglige samlinger med definerte temaer.

Det utnevnes en resursperson fra hver region. Disse gruppene skaper temakvelder. Dette etter initiativ fra styre, men arrangeres lokalt.

2. Arbeide for en tilnærming til private forsikringsselskap og bedriftshelsetjeneste for våre behandlingstilbud.

3.Utvikle fagkravene og kvalitetssikre medlemmene våre.

At vi har gode standarder for utdanning er grunnleggende for å skape seriøsitet for oss selv og sikkerhet for våre klienter. Det er også viktig å være i forkant når det gjelder evt. økte utdanningskrav som kan knyttes til registerordningen, slik at våre medlemmer er forberedt og har tid til å etterkomme disse.

A) Følge opp SABORGs standarder til utdanningskrav.

B) Følge opp utdanningsinstitusjoner i inn og utland som kan være av interesse for faget vårt.

C) Stimulere til KPF - Kontinuerlig faglig utvikling blant medlemmene.

4. Samle flest mulig kvantemedisinere i vårt forbund.

Jobbe for at flest mulig av de som jobber innenfor vårt område finner det tjenelig å være medlem hos akkurat oss. Samt å skape samarbeid og godt miljø mellom utøverne av de ulike apparattypene som allerede er medlemmer hos oss.

5. Markedsføring og synlighet i markedet.

A) Profesjonalisere og videreutvikle hjemmesiden www.NKM.no

B) Synliggjøre oss på sosiale media

C) Videreutvikle brosjyremateriell.

D) Synlighet på messer/arrangermenter

6. Støtte opp om og være orientert ang SABORGs arbeid.

7. Holde oss oppdatert på utvikling og forskning nasjonalt og internasjonalt.

NKM bør etterstrebe en viss nytenkning, dvs. ikke slå oss til ro med hva vi i dag har av teknologi og kunnskap, men hele tiden undersøke og prøve å holde oss oppdatert på hva som skjer i miljøet i hele verden.

A) Kontinuerlig kontakter med leverandører, utdannings og forskningsinstitusjoner, samt andre enkeltpersoner som gjennom sitt arbeid er vesentlige for utviklingen av faget vårt.

B) NKM bør søke å ha representanter ved store konferanser eller happeninger i miljøet så langt økonomien i det er forsvarlig.

C) Som et fremtidig mål bør vi søke å støtte opp om og evt. bistå der det drives forskning på faget vårt. - Ha som mål å opprette en forskningsgruppe etter hvert.

8. Følge opp aktuelle saker som plutselig kommer på dagsorden.

Innimellom vil det dukke opp ting som ingen har forutsett. Styret må til enhver tid ha mulighet for å kunne prioritere ting som er høyaktuelle fremfor andre ting.

9. Offentlig godkjennelse.

Dette er et langsiktig mål som ligger som et punkt i våre vedtekter.