Fremtidens medisin

Kvantemedisin er læren om kroppens cellekommunikasjon.

Vi bruker kroppens informasjonssystemer til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrt apparatur. Kroppen vår har i utgangspunktet alt den trenger av funksjoner for å ta seg av sykdommer og symptomer som oppstår. Problemet er at kroppen utsettes for så mange påkjenninger at kroppen ikke alltid klarer å trigge disse funksjonene, og dermed blir du syk. Med kvantemedisinsk utstyr kan vi lese av signalene som går i kroppens ulike informasjonssystemer, og påvirke disse og slik korrigere ubalanser og sykdommer. Med kvantemedisinske metoder kan man finne problemer på et tidlig stadium, og behandle årsaken i tillegg til symptomene.

Det finnes mange måter å trigge kroppens funksjoner for å korrigere seg selv. Tradisjonell medisin har ofte liten fokus på forebygging og selvkorrigering. Naturmedisin har fokuset her, men dette er ofte en litt lengre prosess der du også selv må bidra til endring. Med nye apparater innen kvantemedisin, kan vi sende frekvenser til kroppen som trigger disse funksjonene direkte. Dette gir muligheter for å behandle uten bivirkninger, og med gode resultater. Flere millioner kvantemedisinske behandlinger verden over har vist at man helt trygt kan hjelpe kroppen med både hverdagsplager, akutte betennelser og kroniske problemer, i tillegg til å optimalisere en ellers frisk kropp.