Smått og Stort

Blodgiving etter akupunktur:
Forskriften for blodgivning etter bruk av nålestikk er endret fom 28.11.14 :
Det er nå ikke mulig å gi blod dersom man har fått akupunktur - også øreakupunktur - siste 6 mnd. utført av andre enn autorisert helsepersonell.

Du kan lese mer her: