Kontaktinformasjon

Vi hører gjerne fra deg.

Postadresse: NKM v/Silje Tangen, Skarimoen 2, 2760 Brandbu
Telefon: 958 21 299
Generell e-post til NKM: nkm@nkm.no

Kontaktinformasjon til NKMs styre:

Leder
 Sondre Fagerberg
styreleder@nkm.no


Økonomiansvarlig
 Arild Nilsen
Okonomi@NKM.no
Organisator
 Heidi Pukerud arrangement@nkm.no
Nestleder
 Ellen Solberg
nestleder@NKM.no
Leder Utdanningskomiteen
 Bente Bakk
Kontaktinformasjon til Etisk Råd

 Leder: Anita Hus

etiskraad@NKM.no