Kontaktinformasjon

Vi hører gjerne fra deg.

Postadresse: NKM v/Sondre Fagerberg, Gydas vei 18, 0363 Oslo
Telefon: 920 20 788
Generell e-post til NKM: nkm@nkm.no

Kontaktinformasjon til NKMs styre:

Leder
 Sondre Fagerberg
styreleder@nkm.no


Økonomiansvarlig
 Arild Nilsen
Okonomi@NKM.no
Organisator
 Heidi Pukerud arrangement@nkm.no
Nestleder
 Ellen Solberg
nestleder@NKM.no
Leder Utdanningskomiteen
 Sondre Fagerberg fagkomite@nkm.no
Kontaktinformasjon til Etisk Råd

Leder: Annbjørg Sirnes Våga

etiskraad@NKM.no