ØSTFOLD

Fagertun, Linn
Solielunden 45 B
1523 Moss
916 80 645
linnka2@gmail.com

Helse Focus
(Freyklinikken )
Guderudgata 9
1830 Askim
996 18 263
post@helsefocus.no
www.helsefocus.no

Ruud, Heidi
Skarvveien 10
1679 Kråkerøy
900 11 812
heidimr@online.no

Solberg, Ellen
Sperrebotn Naturmedisinske
Bjørnerødveien 250
1591 Sperrebotn
906 26 787
natur@ellensolberg.no

Stendahl, Bente
Terapisalongen
Skrenten 12
1639 Gamle Fredrikstad
957 69 200
bensten@online.no
www.terapi-salongen.com

Tunby, Vibeke Berger
Torgterapeutene
Stasjonsv 32
1820 Spydeberg
69 83 66 06
977 67 528
vibetu@frisurf.no