Bli medlem

Meld deg inn i NKM i dag - det eneste særforbundet for kvantemedisin, energi og informasjonsmedisin.

s_knadskjema_for_medlemskap_i_nkm_versj_2014.doc

NKM organiserer terapeuter som jobber med apparatene: QUEX ED, QUEX S, Eductor, SCIO, Indigo, LIFE System, Introspect og E-Lybra.

NKM er registrert i Registeret for Alternative Behandlere i Brønnøysund. Våre medlemmer tilfredstiller kravene for å kalle seg Registrert Kvantemedisiner MNKM og har dermed momsfritak på sine tjenester.

NKM er medlem av Sammenslutningen av Alternative Behandler Organisasjoner SABORG.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på om et medlemskap hos oss kan være av interesse for deg.

Last ned:
- Vedtekter for NKM versjon 2014
- Etiske regler for NKM
- Søknadskjemafor medlemskap i NKM
- Fagkrav