Ofte stilte spørsmål

Hva er kvantemedisin?

Kvantemedisin er læren om kroppens cellekommunikasjon.

Vi bruker kroppens informasjonssystemer til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrt apparatur. Kroppen vår har i utgangspunktet alt den trenger av funksjoner for å ta seg av sykdommer og symptomer som oppstår. Problemet er at kroppen utsettes for så mange påkjenninger at kroppen ikke alltid klarer å trigge disse funksjonene, og dermed blir du syk. Med kvantemedisinsk utstyr kan vi lese av signalene som går i kroppens ulike informasjonssystemer, og påvirke disse og slik korrigere ubalanser og sykdommer. Med kvantemedisinske metoder kan man finne problemer på et tidlig stadium, og behandle årsaken i tillegg til symptomene.

Det finnes mange måter å trigge kroppens funksjoner for å korrigere seg selv. Tradisjonell medisin har ofte liten fokus på forebygging og selvkorrigering. Naturmedisin har fokuset her, men dette er ofte en litt lengre prosess der du også selv må bidra til endring. Med nye apparater innen kvantemedisin, kan vi sende frekvenser til kroppen som trigger disse funksjonene direkte. Dette gir muligheter for å behandle uten bivirkninger, og med gode resultater. Flere millioner kvantemedisinske behandlinger verden over har vist at man helt trygt kan hjelpe kroppen med både hverdagsplager, akutte betennelser og kroniske problemer, i tillegg til å optimalisere en ellers frisk kropp.

Hvor ofte trenger man å gå til behandling?

For akutte symptomer: 1 - 2 ganger pr uke.

For kroniske symptomer: Fra 1 gang hver 14 dag til 1 gang i mnd.

Hva er de vanligste plagene som behandles med kvantemedisin?

Muskel og skjelettplager, hormonelle ubalanser, fordøyelsesproblemer, hudproblemer, allergier, infeksjoner, stress, emosjonelle utfordringer, overbelastninger eller skader, ulike traumer, konsentrasjonsproblemer eller hjelp til økt utholdenhet. Spør din lokale terapeut hva hun eller han har erfaringer med.

Kan folk med pacemaker eller mekaniske hjerteklaffer behandles med kvantemedisin?

Nei. Frekvensene kan påvirke de medisinske apparatene.

Kan folk med implantater behandles med kvantemedisin?

Ja, men det er viktig at du forteller terapeuten hvor implantatet sitter og hvilket implantat du har.

Kan barn behandles med kvantemedisin?

Ja, barn responderer veldig bra på behandlingen.

Babyer/spedbarn behandles ved at mor kobles til apparatet og barnet ligger i mors fang, eller ved at barnet legges på en egen behandlingsmatte.

Eldre barn må kunne sitte stille i perioder av gangen. Ta gjerne med noe å lese for barnet, eller leker som kan bidra til at barnet klarer å sitte stille en time.

Hvilke reaksjoner kan forekomme etter behandling med kvantemedisin?

Den vanligste reaksjonen er at du kan føle deg trett samme dag. Dette er en naturlig reaksjon på at kroppen har satt i gang endringer. Det beste du derfor kan gjøre, er spille på lag med kroppen din og la den få hvile litt.

Andre reaksjoner avhenger av hvilke type behandling som er gitt.

Eks: dersom du har fordøyelsesproblemer så vil du kunne oppleve hyppigere toalettbesøk eller økt aktivitet i magen.

Mer hyppig vannlating kan også forekomme.

Andre reaksjoner kan være en forbigående aktivering av tidligere symptomer, eller en forbigående forverring av nåværende symptomer.

Du kan ellers oppleve å sove bedre de neste dagene. Eller å ha fått merkbart mer energi.

Kan kvantemedisinsk behandling kombineres med annen type behandling?

Ja, du kan gjerne benytte andre typer behandling i kombinasjon med kvantemedisin.

Hvor lang tid bør det gå før jeg bruker en annen type behandling etter en kvantemedisinsk behandling?

Fra 0 til 30 minutter.

Hva koster behandlingen?

Vanligvis mellom 650,- og 800,- pr time. Spør din lokale terapeut om pristilbud.

Har du andre spørsmål?
Ta gjerne kontakt på: nkm@nkm.no